Klik for detailkort


Vest Afrika med Ghana vist med rødt.

 Indledning

 Faktaboks

 Del 1

 Del 2

 Del 3

 Del 4

 

 

Sydafrika Zimbabwe Malawi Tanzania Zanzibar